Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

MI TÖRTÉNIK EGY EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBEN?

Hitoktatás

illusztráció

Minden evangélikus gyülekezetben folyik hitoktatás. A múlt század első felében még általános gyakorlat volt, hogy minden gyermek részt vett ebben. A gyülekezetek többségében a hitoktatást a felekezeti iskolák kántortanítói végezték. Az egyházak tevékenységének korlátozásával, az iskolák államosításával a hitoktatásban egyre kevesebb gyermek vett részt. A kilencvenes évek eleje hozta el azt az új helyzetet, amelyben az egyházak újraszervezhették az addigiakhoz képest szélesebb körű szolgálatukat.

A jogszabályok szerint a hitoktatásra állami források is rendelkezésre állnak. A közoktatási rendelkezések értelmében a gyermekek oktatására a helyi igények figyelembevételével az iskolákban is helyet és óraszámot kell biztosítani. A hitoktatást végzők - lelkészek, hitoktatók - óradíját az állam fizeti.

Az oktatás célja az, hogy a gyermekekkel megismertessék a hit alapjait. Az összeállított tanterv alapján a gyermekek fejlődését követve tizenkét-tizenhárom éves korukra elsajátítják azt az ismeretanyagot, amelynek birtokában konfirmációi vizsgát tehetnek. Hangsúlyozni kell, hogy a hitoktatás nem a hit elsajátítását jelenti, de alapot ad arra, hogy értelmezni legyenek képesek a Bibliát, megszerzett tudásukra alapozva tovább mélyedhessenek el annak megismerésében.

Természetesen nem csupán gyermekek számára szerveznek hitoktatást. Eltelt néhány olyan évtized, amikor sokan ilyen-olyan okból kimaradtak a szervezett egyházi oktatásból, de felnőttként igény támad bennük a hit alapjainak megismerésére. Számukra - nyilván eltérő tantervvel, mint a gyermekek esetében - sok helyen szerveznek felnőtt-katekézist.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Kezdetek
A gyülekezetek ma
Mi történik egy evangélikus gyülekezetben?
Istentisztelet
Hitoktatás
Bibliaórák
Ifjúsági- és gyermek alkalmak
Szeretetszolgálat - diakónia
Gyülekezeti közösségek
Gyülekezeti demokrácia: Presbiteri ülések, közgyűlések
Mit jelent nekem a gyülekezet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.