Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

ÚRVACSORA

Miatyánk, Szerzési igék

illusztráció

Az Úrtól tanult imádság szerves részét képezi az úrvacsorai liturgiának. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Miatyánkot a gyülekezet ezen a helyen akkor is elmondja, ha az istentiszteleten belül (mondjuk keresztelés alkalmával) egyszer már elhangzott.

Ezután a lelkész kezébe veszi először a paténát (az ostya kiosztásához használt kis fémtálcát), azután a kelyhet, és az ún. szerzési igéket, vagyis Jézusnak az úrvacsorát elrendelő szavait mondja, keresztvetéssel. A szerzési igék a következők:

"A mi Urunk, Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre."

A Szerzési igéket az Úr halálának hirdetése és Isten Bárányához intézett könyörgés követi, mely utóbbi az egész gyülekezet által énekelt énekversben csendül fel (Agnus Dei).

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Az úrvacsora
Az úrvacsora bevezető imádságai
Miatyánk, Szerzési igék
Úrvacsoravétel
Hálaadó imádság, elbocsátás, áldás
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.