Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

ÚRVACSORA

Az úrvacsora bevezető imádságai

illusztráció

Az úrvacsora bevezető imádságai közül a nagy hálaadó imádság, az ún. prefáció az első. A prefáció három részre tagolódik. Az első rész mindig azonos szöveggel hangzik el: "Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által..." Az imádság középső része változó szövegű: az egyházi esztendő ünnepei és szakaszai szerint mondja el, köszöni meg, amit Isten Jézus Krisztusban tett értünk. A prefáció záradéka ismét állandó szöveggel vezet át a gyülekezet által énekelt "Sanctus"-ra ("Szent, szent szent a seregek Ura, Istene...")

Ezt követi egy másik imádság, az ún. epiklézis, vagyis a Szentlélekért való könyörgés. Ebben a gyülekezet Istent kéri, küldje el Szentlelkét, hogy Krisztus teste és vére által egy testvéri közösségé legyenek.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Az úrvacsora
Az úrvacsora bevezető imádságai
Miatyánk, Szerzési igék
Úrvacsoravétel
Hálaadó imádság, elbocsátás, áldás
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.