Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

GYAKRAN FÖLTETT KÉRDÉSEK

Mi a különbség püspök, esperes, parókus lelkész és segédlelkész között?

illusztráció

A lelkészek szolgálati jellegüket tekintve egyenrangúak. Ha valakit egy segédlelkész keresztel meg, az ugyanolyan "érvényes", mintha egy püspök végezte volna a szertartást. Ilyen értelemben tehát nincsen különbség püspök és segédlelkész között.

A különböző egyházi beosztások és a velük járó felelősség egyre táguló, koncentrikus körökként is értelmezhetőek.

Az egyház feje, vezetője Jézus Krisztus, mindannyian őt követjük. Az apostoli hagyomány szerint az apostolok továbbadták a rájuk bízottakat az őket követőknek, ilyen értelemben minden lelkész az apostolok utódja.

A Magyarországi Evangélikus Egyház három egyházkerületből áll: az Északi, Déli és Nyugati Egyházkerületből. Az egyházkerületeket a püspökök vezetik. Az egyházkerületek egyházmegyékre oszlanak, az egyházmegyék vezetői az esperesek. Minden egyházmegye gyülekezetekből épül fel, a gyülekezeteket pedig a lelkészek vezetik. A segédlelkészek valamelyik gyülekezet parókus lelkészének irányítása alatt végzik munkájukat addig, amíg meg nem szerzik bizonyítványukat, amely arra jogosítja őket, hogy önállóan vezessenek egy gyülekezetet. Fontos megjegyeznünk, hogy az evangélikus egyház alulról építkező egyház, azaz a gyülekezeteknek joguk van megválasztani saját lelkészüket.

Kapcsolódó oldalak

Evangélikus név- és címtár

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
A "szakmáról" általában
Egy evangélikus lelkész feladatai
"Hat napon át láthatatlan, a hetediken érthetetlen" - a lelkész egy hete
Mindenhez kell értenie?
Gyakran föltett kérdések
Hogyan forduljunk a lelkészhez?
Hol lakik a lelkész?
"Mennyivel tartozom, lelkész úr?"
Mi a különbség püspök, esperes, parókus lelkész és segédlelkész között?
Az evangélikus lelkész megszólítása - tegezzem vagy magázzam?
Mit jelent nekem a lelkészi szolgálat?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.