Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

EGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ FELADATAI

Egyházi szolgálatok végzése

illusztráció

Isten igéjének hirdetése. Lutheri örökségünk és a Szentírás is arra kötelez bennünket, hogy az evangéliumot tisztán hirdessük templomainkban. Evangélikus gyülekezeteink legfőbb ünnepei a vasárnapi istentiszteletek, amelyeken együtt ünnepeljük minden héten azt, hogy Urunk feltámadt a halálból és nekünk örök életet ajándékozott. Az evangélikus igehirdetés mindenkor Jézus Krisztusra mutat, róla szól, hiszen Ő hitünk középpontja - ha úgy tetszik Ő az origó, amely alapján tájékozódunk ebben a világban.

A szentségek kiszolgáltatása (keresztség és úrvacsora). Egyházunkban e két szentséget ismertjük, mindkettőt Jézus alapította. A lelkész felelőssége, hogy a rábízott gyülekezetben Jézus akaratának megfelelően éljenek a szentségekkel.

A bűnökből való feloldozás. A közhiedelemmel ellentétben az evangélikus egyházban is van magángyónás, bár igaz, hogy kevesen élnek vele. A lelkész rendelkezik a "kulcsok hatalmával", azaz Isten rendelése szerint feloldozhat, de akár meg is tagadhatja a feloldozást a hozzá forduló emberektől. Hisszük és valljuk, hogy nincsen olyan bűn vagy vétség, amelyet az őszinte bűnbánatot követően ne követhetne a feloldozás, a tiszta, bűnöktől mentes élet lehetőségének ajándéka.

A házasság egyházi megáldása. Az evangélikus teológia nem tekinti szentségnek a házasságot, az egyház "csak" megáldja két ember egymással kötött polgári házasságát. Templomainkban vegyes párok is (melyekben az egyik fél nem evangélikus) kérhetik közös életükre Isten áldását.

Az egyházi temetések végzése. Az evangélikus lelkészek - amennyiben igény van rá - nem evangélikus elhunytaknak is megadják a végtisztességet egyházi temetés keretében, Isten vigasztaló szeretetét és a feltámadásba vetett reménységünket tolmácsolva a gyászolók számára.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
A "szakmáról" általában
Egy evangélikus lelkész feladatai
Egyházi szolgálatok végzése
A gyülekezet építése
Speciális lelkészi szolgálatok
A lelkész jogai
"Hat napon át láthatatlan, a hetediken érthetetlen" - a lelkész egy hete
Mindenhez kell értenie?
Gyakran föltett kérdések
Mit jelent nekem a lelkészi szolgálat?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.