Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

"HAT NAPON ÁT LÁTHATATLAN, A HETEDIKEN ÉRTHETETLEN" - A LELKÉSZ EGY HETE

A gyülekezet szervezése és vezetése

illusztráció

Mivel is telik egy lelkész munkahete?

Sokan úgy gondolják - még azok is, akik jól ismerik az egyházak életét -, hogy egy lelkésznek hét közben semmi dolga nincsen: valamelyik délután tart egy bibliaórát, egy konfirmációi órát és ezzel nagyjából véget is értek hétközi feladatai. A valóságban ennél jóval többről van szó. Sok helyen minden napra jut egy-egy közösségi alkalom, melyet általában a lelkész szervez. Ezeken túl pedig a háttérben folyik a gyülekezet mindennapjainak szervezése, amit a lelkész tart kézben. Hogy ez mi mindent jelent, arról álljon itt egy kis összefoglaló:

A lelkész felelős a gyülekezet vezetéséért a felügyelővel együtt. Ők ketten alkotják a gyülekezet legszűkebb vezetőségét, az elnökséget. Büntetőjogi felelőssége azonban csak a lelkésznek van, hiszen ő a gyülekezet megválasztott, fizetett pásztora. A felügyelői tisztség önkéntesen vállalt feladat, nem jár érte anyagi ellenszolgáltatás. Ebből következik, hogy a lelkész felelős a lelkészi hivatalban végzett adminisztrációs munkáért. Ő a munkáltatója a gyülekezet alkalmazottainak, akik az ő irányításával végzik munkájukat. Ilyen értelemben a lelkész munkáltatói jogokat gyakorol, felel az általa vezetett hivatal pontos és naprakész ügymenetéért, valamint azért, hogy a gyülekezet intézményeiben (egyházi iskola, óvoda, szeretetotthon stb.) minden követelménynek megfelelően, zökkenőmentesen folyjék a munka.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
A "szakmáról" általában
Egy evangélikus lelkész feladatai
"Hat napon át láthatatlan, a hetediken érthetetlen" - a lelkész egy hete
A gyülekezet szervezése és vezetése
Oktató és közösségszervező munka
Mindenhez kell értenie?
Gyakran föltett kérdések
Mit jelent nekem a lelkészi szolgálat?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.