Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

MIT JELENT NEKEM AZ ISTENTISZTELET?

Beszélgetés az istentiszteletről Görög Zoltánné Szántó Hajnalkával, a kőbányai evangélikus gyülekezet kántorával

illusztráció

A kőbányai evangélikus gyülekezet kántoraként szolgálsz, ami azt is jelenti, hogy vasárnaponként nem a templompadban, hanem az orgona előtt ülve láthatnak téged mindazok, akik feltekintenek a karzatra. Hogyan lesz valaki kántor? Hogy történt ez a te esetedben?

Gyermekkorom óta különös vonzalmat éreztem az orgona iránt, pedig Dunaújvárosban, ahol felnőttem, még templom sem volt.

5 évesen kezdtem zongorázni tanulni, és amint lehetőségem nyílt rá, kipróbáltam az orgonálást is. Ez Nagykanizsán történt, ahol keresztelő, majd konfirmáló lelkészem, áldott emlékezetű Fónyad Pali bácsi vezetett fel engem először 12 éves koromban az orgonához.

Egyetemi éveim alatt, Debrecenben Sepsy Károly orgonaművész tanár, a Nagytemplom orgonistája vállalt el magántanítványául. Csak évek múlva értettem meg, miért is kellett orgonálni tanulnom: evangélikus lelkészfeleségként igencsak jó hasznát vettem az addig tanultaknak.

Budapestre kerülve, 1984-1994-ig a rákoskeresztúri gyülekezet kántora voltam, azóta pedig a kőbányai gyülekezetben orgonálok. Kinczler Gyuláné, Emi néni nyugdíjba vonulása után, 2000-ben választottak meg a gyülekezet kántorává.

Milyen feladatokat lát el a kántor a gyülekezetben? Miben változott ez a szolgálat a régi idők gyakorlatához képest?

A kántor kifejezés jelentése eredetileg: "Az énekes szertartásokat (orgonán és) énekszóval vezető egyházi alkalmazott." A szó eredeti jelentéséhez képest mai szolgálatom igencsak leegyszerűsödött: nem vagyok egyházi alkalmazott, világi állásom mellett, szabadidőmben, a gyülekezet orgonistájaként szolgálok.

Az istentiszteleteken hangszeres játékommal működöm közre, vezetem a közös éneklést, és esetenként esküvőkön orgonálok. Kántor elődeim korábban nemcsak énekükkel és hangszeres játékukkal szolgáltak a lelkészek mellett, hanem sok esetben tanítók is voltak.

A gyülekezetben végzett szolgálatod nagyrészt az istentisztelethez kapcsolódik. Mit jelent számodra a kifejezés: "istentisztelet"?

Hitem és megtapasztalásaim szerint Isten az orgonamuzsikán keresztül szólított meg, és vezetett egyre közelebb Magához. Nagy szeretete ugyancsak szeretetet és hálát ébresztett bennem Iránta. A Tőle kapott talentummal, zenei tehetségemmel, önként és szeretetből szolgálok Neki.

Tapasztalatod szerint milyen szerepet tölt be a zene az egyház istentiszteleti életében?

Rohanó, zajos világunkban egyre többen áhítozzák a nyugalmat, harmóniát. Az orgonamuzsika csodálatos adottsága, hogy képes ezt sugározni: tulajdonképpen az isteni rendet. Egy zenés áhítaton még olyan emberek is megszólíthatók a kórusmuzsikán vagy hangszeres zenén keresztül, akik beszédre nem tudnak, vagy nem akarnak odafigyelni.

Különösen a fiatalok körében közkedveltek az ún. gitáros, ifjúsági énekek. Lehet-e ezeknek helye az istentiszteleten?

Feltétlenül! Változó világunkban bizonyos keretek között mindenképpen élnünk kell azokkal a lehetőségekkel, amikkel változatosabbak, újszerűbbek lehetünk az evangélium hirdetésében. Meggyőződésem, hogy igényes, tartalmas gitáros énekkel jobban megszólíthatók lehetnek nemcsak tizenéveseink, de a felnőttek is.

A gyülekezeti énekek orgonakíséretén kívül még milyen egyéb zenei lehetőségeket rejt magában az istentisztelet?

Istentiszteletek előtt a gyülekezés ideje alatt is szoktam halkan játszani azért, hogy az utcai forgatagból a templomba érkezve jobban ráhangolódjunk az elcsendesedésre. A gyülekezeti éneklés előjátékaként, illetve utójátékként nemcsak hangnemben odaillő zeneművet játszom, hanem próbálok az istentisztelet igei üzenetéhez illeszkedve "zenei imádsággal" szolgálni.

Hogyan látod a kántori szolgálat jövőjét?

A zene fontos kifejező eszköze az emberi érzelmeknek. Örömeinket és bánatainkat leginkább a zene tudja szavak nélkül visszaadni. Az együtténeklésnek közösségformáló ereje van. Istentiszteleteinken a passzív részvételt fel kell, hogy váltsa a liturgiában is megjelenő aktív gyülekezeti bekapcsolódás. A jövő kántorainak ebben a munkában bizonyára fontos szerepük lesz.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?
Beszélgetés az istentiszteletről Chladek Tiborral, a kőbányai evangélikus ifjúság képviselőjével
Beszélgetés az istentiszteletről Görög Zoltánné Szántó Hajnalkával, a kőbányai evangélikus gyülekezet kántorával

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.