Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

MI TÖRTÉNIK A TEMETÉSEN?

A sírnál

illusztráció

Kezdő szóként a lelkész az életbe vetett hitről tanúskodik János evangéliuma alapján: "Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, aki hisz őbenne, ha meghal is él!" (Jn11,25)

A gyülekezet közösen mondja el az Apostoli Hitvallást, megvallva ezzel a bűnbocsánatba, a feltámadásba és az örök életbe vetett hitét.

Rövid imádság, könyörgés hangzik ezután, kérve Istent, hogy segítsen megnyugodni akaratában, és szilárdan megállni a feltámadásba vetett hitben. Ezután közösen mondja el a gyászoló gyülekezet az Úrtól tanult imádságot, a Miatyánkot.

Az elbocsátás szavai szólnak arról, hogy életünket Isten adja, és ő is veszi vissza. Ugyanakkor ezek a szavak hirdetik Jézus Krisztus halálába és értünk való feltámadásába vetett hitünket. Hangsúlyozzák ezek a szavak azt is, hogy ezek az ígéretek nem csak általánosan szólnak az embernek, hanem személyesen, az elhunyt életére és halálára érvényes ígéretekről van szó.

A temetés liturgiáját az ároni áldás és ének zárja.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Az elkerülhetetlen halál
A legyőzött halál
Feltámadás
Mi történik a temetésen?
Miért egyházi temetés?
A temetés liturgiája
A ravatalnál
A sírnál
A gyász

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.