Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

MI TÖRTÉNIK A TEMETÉSEN?

A ravatalnál

illusztráció

A temetés a Szentháromság Isten, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében kezdődik, jelezve, hogy Isten jelenlétében, az ő nevében búcsúzunk az elhunyttól.

A lelkész zsoltár idézetet olvas, amely bűnbánatként elismeri a halál győzelmét az ember felett, imádság formájában szól az ember elhagyottságáról, a halál valóságáról, a gyász emberi mélységeiről szóló vallomás, imádság. Ilyenek a 6., 25., 38., 39., 69., 90. zsoltárok.

Ezután Isten kegyelmét, a halál legyőzésének ígéretét hirdeti a lelkész a következőképpen:

"Isten a mi mennyei Atyánk, az élet és halál Ura, megszomorít, de meg is vigasztal, megaláz, de fel is emel, sírba visz, de meg is elevenít! Mulandóvá tette életünket bűneink miatt, de egyszülött Fiát is adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért amikor megállunk elhunyt testvérünk koporsója/hamvai mellett, Istenhez fordulunk, nála keresünk vigasztalást, útmutatást, reménységet."

Az igehirdetés rövid prédikáció, melyben az elhunyt életének személyes összefüggésében szólal meg a keresztény hit reménysége a halállal szemben.

Ezután imádságban adunk hálát az elhunyt életéért, könyörgünk a gyászolókért, és kérjük Istent, hogy segítsen felelősséggel élni életünket.

A ravatalnál ének zárja a liturgiát.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Az elkerülhetetlen halál
A legyőzött halál
Feltámadás
Mi történik a temetésen?
Miért egyházi temetés?
A temetés liturgiája
A ravatalnál
A sírnál
A gyász

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.