Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KERESZTSÉG LÉNYEGÉRŐL

Jézus volt az első keresztény?

illusztráció

A vízbe merülést a különféle vallásokban, így a zsidóságban is, rendszeresen gyakorolják - a jelezvén, hogy az embernek mindig szüksége van a megtisztulásra. Keresztelő János is ilyen értelemben keresztelt. Amikor Jézus megkeresztelkedett általa, ezzel azt fejezte ki, hogy ő, a bűntelen, közösséget vállal a bűnösökkel - mintegy magára vette a mi bűneinket. Jézus megkeresztelkedése azonban egészen más, mint az a keresztség, amit az ő nevében kezdtek el gyakorolni tanítványai. A Jézus által elrendelt keresztség ugyanis egyszeri és megismételhetetlen esemény az ember életében. Nem elsősorban a megtisztulást fejezi ki, hiszen arra ezután is nap, mint nap szükségünk lesz lelki értelemben is, hanem inkább a meghalásra és feltámadásra, vagyis az újjászületésre utal. Pál apostol ezt írja: "Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is." (Rm 6,3-5)

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Kérdéseink
A keresztség lényegéről
Életelemünk a víz
Víz és vallás
Jézus volt az első keresztény?
Keresztség az egyház tanítása szerint
Otthon, vagy templomban?
Családban vagy gyülekezetben?
A keresztelés szertartása
Gyakorlati tudnivalók
Milyen nyomot hagyott bennem?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.